Historiikki

Vuoden 1978 syyskesällä joukko kuvataiteen ystäviä alkoi miettiä miten kuvataiteen harrastajien asemaa saataisiin parannettua Kuopiossa. Noin puolen vuoden kuluttua kokoonnuttiin virallisemmin yhteen ja Kuvataiteen harrastajat sai alkunsa 4.5.1979 Kuopion hotelli Cumuluksessa. Yhdistys rekisteröintiin 24.11.1980 Kuvataiteen Harrastajat ry:ksi.

Jo perustavassa kokouksessa oli läsnä yli viisikymmentä henkilöä, ja Kuvataiteen Harrastajien toiminta oli heti alusta alkaen vilkasta. Kursseja ja näyttelyjä järjestettiin rivakasti. Aluksi jouduttiin
kokoontumaan kaupungin kouluilla, mutta pian yhdistys sai kulttuurilautakunnan myötävaikutuksella käyttöönsä linja­autoaseman vastapäisen väestönsuojan. Nämä toimitilat tullaan myöhemmin tuntemaan ”Luolana”.

Kesänäyttely – jonka järjestäminen on myöhemmin yhdistyksen joka kesäinen perinne – järjestettiin heti ensimmäisenä toimintavuonna. Vuodesta 1983 alkaen yhdistys alkoi järjestää kesänäyttelyjään Kuopion satamassa Tullimakasiinin tiloissa. Nämä olivat yhdistyksen kultaisia vuosia. Esimerkiksi vuonna 1984 näyttelyssä kävi tuhansia vieraita.

Vuonna 1994 Tullimakasiinit otettiin laajamittaisesti ravintolakäyttöön. Yhdistyksen piti näin ollen etsiä kesänäyttelyilleen uudet tilat. Jälleen turvauduttiin kouluihin. Lyseolla tai Snellmanin koululla oli Kuvataiteen harrastajien näyttely miltei jokakesäinen näky aina seuraavalle vuosituhannelle asti.

Yhdistyksen yhteisten näyttelyiden ohella jäsenet ovat järjestäneet ahkerasti myös omia näyttelyitään. Näissä kuvataidetta on tuotu myös perinteisten kuvataiteen foorumeiden ulkopuolelle kuten kahviloihin, ravintoloihin, kirjastoihin – ja jopa parkkihalliin. Yhdistyksen sisällä on muodostunut myös pienempiä ryhmittymiä. Ainakin Ars Marras, Mustat näpit, Q­ryhmä ja Art­8 ovat tulleet aikojen saatossa tutuiksi kuvataidetta aktiivisesti seuraaville Pohjois­-Savossa ja muuallakin Suomessa.

Myös kurssien järjestäjänä yhdistys on ollut aktiivinen läpi toimintavuosiensa. Kursseilla on opiskeltu muun muassa öljyväri­, vesiväri­ ja temperamaalausta, metalligrafiikkaa, puupiirrosta, betoninveistoa, kierrätystaidetta, värioppia, taidehistoriaa… Niin näyttelyiden kuin kurssienkin kohdalla yhdistys on tehnyt yhteistyötä paikallisten taiteen ammattilaisten kanssa. Yhdistyksen kaksikymmenvuotisjuhlanäyttelyn jurytti Ars Fennica palkittu Pauno Pohjolainen, ja muun muassa Pentti Meklin, Jaakko Rönkkö ja Tuija Suutari ovat toimineet opettajina tai juryttäjinä yhdistyksen muissa tapahtumissa.

Vuonna 2008 yhdistys toteuttaa pitkään hautomansa nimi­ ja sääntömuutoksen. Keväällä yhdistyksen uudeksi nimeksi rekisteröidään Kuvataideseura Arttiimi ry. Nimi juontaa juurensa Kuvataiteen harrastajat ry:n tiedotuslehteen – nimeltään Arttiimi – joka on palvellut jäsenistöä tiedonjakokanavana sekä taiteen tekemiseen ja kokemiseen liittyvien tuntemusten välittäjänä jo pitkän aikaa. Myös Luolan ”galleria ­osastoa” on kutsuttu Arttiimi ­galleriaksi. Näin valinta on luonnollinen, kun yhdistykselle etsitään nimeä, jossa sanaa harrastaja ei enää esiinny. Myös säännöistä poistetaan maininta siitä, että yhdistyksen jäsenet ovat nimenomaan kuvataiteen harrastajia.

Tällä eleellä ei niinkään pyritä ”nostamaan omaa häntää” ja määrittelemään yhdistyksen jäseniä ”oikeiksi” taiteilijoiksi, vaan pikemminkin houkuttelemaan yhdistyksen piiriin uusia osaajia myös taidetta ammattimaisemmin tekevien joukosta. Yhdistyksen tavoitteena on nyt tarjota puitteita kuvataiteen tekemiseen ja kokemiseen kaikille kuvataiteesta kiinnostuneille kuopiolaisille (ja lähiseudun asukkaille) koulutustaustasta ja taidoista riippumatta. Uudelleen nimettynä yhdistyksen on luonnollista kohdata tulevaisuuden haasteet myös uusia toimintatapoja pelottomasti suunnitellen. Toukokuun alussa 2008 yhdistys julkaisi netti­sivustonsa ja muutti uusiin toimitiloihinsa Minna Canthin katu 4:än, kulttuuritoimijoiden yhteisiin tiloihin nimeltä MYLLY.

Vuonna 2012 muutettiin jälleen, Voiportin tiloihin osoitteessa Tulliportinkatu 52, 3 krs. Nykyiset Arttiimin toimitilat ovat Maria Jotunin koululla osoitteessa Vuorikatu 9 C, jossa toimimme yhteistyössä Käsillä ry:n kanssa.

Yhteistyössä